Know How

Krups je  priznat sirom sveta kao expert za kafu. Dakle, brend nije izgubio ništa od svog istorijskog značaja i inovativne strategije, zahvaljujući inovacijama stečenim od svojih lokalnih timova na čelu vodećih napredaka tehnike. Sve faze istraživanja i razvoja, kao i prethodno precizni tekstovi na učinku, postojanosti, standardima i korišćenju su vođeni u Francuskoj, a više u Caen-u.