Pravni uslovi

Ulaskom na ovaj sajt Vi ste obavešteni i pristajete na sve uslove koji su dole navedeni.

1. Materilal na ovom sajtu je dizajniran samo za Vašu nekomercijalnu i ličnu upotrebu i samo tako ga možete i sačuvati u svom kompjuteru. U skladu sa ovom autorizacijom slažete se da će svaka kopija ovog sajta, ili bilo koji materijal sa ovog sajta koji Vi napravite zadržati sva prava, marku proizvođača ili druge informacije koje se ovde nalaze. Za svako neovlašćeno korišćenje materijala uključujući i onaj koji ima veze sa kršenjem zakona o robnim markama, autorskim pravima privatnošću i pravima izdavanja korisnik može biti kažnjen.

2. Sve robne marke, service marke i logo znakovi koji se nalaze na ovom sajtu su registrovane ili neregistrovane Krupsove marke ili marke sestrinskih firmi. Ništa što se nalazi na ovom sajtu ne sme biti shvaćeno kao odobrenje, po implikaciji, a svaka licenca i pravo na korišćenje patenta, ili prikazane marke mora biti uz odobrenje vlasnika.

3.INFORMACIJE NA OVOM SAJTU DATE SU "KAO TAKVE", BEZ IKAKVE GARANCIJE ISKAZANE ILI KOJA SE PODRAZUMEVA, SADRŽANE, ALI NE I OGRANIČENE NA GARANCIJU NJE KAO R0BE, NJENU ADEKVATNOST ILI NAROČITU PRIMENU.

4. Krups ne daje nikakvu garanciju ili uzorak u smislu tačnosti ili celosti informacije. Krups ne preuzima odgovornost za greške ili propuste u sadržaju, ažurnosti ili tačnosti informacija na ovom sajtu.