Kontakt

Možete nas kontaktirati na:
SEB DEVELOPPEMENT 

Predstavništvo za Srbiju
Đorđa Stanojevića 11b
11070 Novi Beograd
Tel: 011/630 23 38

8:30 h - 16:30 h,
od ponedeljka do petka.

Ili putem emaila:

Info@sebgroupe.co.rs

Garancije

Servis

Krupsovi servisni centri imaju za zadatak da ispune naše pravne obaveze kao proizvodača koje proističu iz garancije i da obezbede popravku Vašeg Krupsovog proizvoda